Tarot i praktiken

Tarot är ett fantastiskt verktyg om man vill sia om framtiden. Man kan även använda tarot för vägledning i olika frågor och för att se vad som skett i det förflutna och i sina tidigare liv. Människor har i alla tider varit nyfikna på vad som kommer att ske vilket gjort att kunskapen har förts vidare från generation till generation. Tarot är idag tillsammans med horoskop kanske de mest använda verktygen. Att kunna möta sin framtid i nuet ger en unik möjlighet som innebär att man kan mildra eller förstärka händelser om man tar kontroll. Det är dock inte alltid man förstår hela den komplexa bilden förrän tiden är inne.

En tarot lek består av två delar, lilla och stora arkanan.  Den lilla arkanan i tarot leken går från ess till tio precis som en vanlig kortlek, den består dessutom av fyra valörer. En tarot lek har också ”klädda kort” som är personer som agerar runt händelserna i ditt liv. De är även din familj, dina vänner och kärleksrelationer. Den stora arkanan i tarot leken har en annan energi och visar på andliga aspekter, utveckling och händelser. De klädda korten i tarot leken är människorna i ditt liv, i synnerhet kungar och drottningar. Knäcktar och prinsessor är oftast händelser eller meddelanden förutom när frågan rör barn och familj, då är de alltid barn. Detta gäller naturligtvis även om man frågar om arbete där barn ingår. Titta alltid på omkringliggande kort för att veta hur du ska tolka. Många gånger visar det på BÅDE en person och händelse, du avgör. Då prinsessorna (barnkorten) även innebär olika typer av meddelanden vilket är vanligt förekommande i våra liv så är det oftast den starkaste tolkningen. Övning kommer få dig att förstå vilket budskap korten kommer med, låt dig vägledas och ha tillit till att du kommer att göra rätt.

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>